Her følger en kort presentasjon av de 13 villmennene samt alle viktige personalia.

 

 

 

Navn: Thomas Herberg

Født:100766

Bosted: Skullerud Oslo

Sivilstatus: Ugift, 2 barn

Vekt: 78 kg

 

 

Navn: Morten A Møskeland                                                

Født: 250366

Bosted: Skullerud Oslo

Sivilstatus: Gift, 2 barn

Vekt:76 kg

 

 

Navn: Runar A Strand

Født: Ja ( 130166 )

Bosted: Nordstrand Oslo

Sivilstatus: Gift, 2 barn.

Vekt:89 kg

Navn: Espen Andersskog

Født: 031266

Bosted: Jessheim

Sivilstatus: Gift, 2 barn

Vekt: 99 kg

 

 

Navn: Stig Jarle Østgaard

Født: 040865

Bosted: Lambertseter Oslo.

Sivilstatus: Gift 1 barn. 

Vekt: 110 kg

 

Navn: Lasse Helseth

Født: 190665

Bosted: Langerud Oslo

Sivilstatus: Gift 2 barn

Vekt: 70 kg

 

 

Navn: Trygve Ullersmo

Født 110965

Bosted: Jessheim

Sivilstatus: Gift, 2 barn.

Vekt: 98 kg

 

 

Navn: Are Kaborg

Født: 070866

Bosted: Prinsdalen Oslo

Sivilstatus: Gift, 1 barn

Vekt: 60 kg

 

 

Navn: Svein Olav Røssberg             

Født: 191064

Bosted: Ullevål Oslo.

Sivilstatus: Gift, 2 barn.

Vekt: 89 kg

 

 

Navn: Øystein Frigaard

Født: 050566

Bosted: Langhus

Sivilstatus: Gift, 2 barn.

Vekt: 90 kg

 

Navn: Dag Eriksen

Født: 021269

Bosted: Langerud Oslo

Sivilstatus: Gift, 2 barn

Vekt: 105 kg

 

 
Navn: Terje Løvhaug

Født: 140365

Bosted: Langerud Oslo

Sivilstatus: Gift, 2 barn

Vekt: 102 kg

 

Navn: Kjetil Klemetrud

Født: 060670

Bosted: Jessheim

Sivilstatus: Gift, 2 barn

Vekt: 100 kg